ULUSLARARASI 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU ANKARA

Ankara'da 26 Temmuz - 06 Ağustos 2019 tarihleri arasında Uluslararası Oryantiring 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu açılacaktır.

Kursa katılmak isteyen kursiyerler; https://www.turkiye.gov.tr/ Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını yapacaklardır.

Başvuru tarihleri : 11-22 Temmuz 2019 

Başvuru sonuçları: 23 Temmuz 2019 tarihinde http://www.oryantiring.org.tr/ adresinde duyurulacaktır.

ULUSLARARASI ORYANTİRİNG I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a)      En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)      Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d)      En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

ULUSLARARASI ORYANTİRİNG 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf ( Biometrik orijinal fotoğraf)

b)      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir).(Üniversite veya lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır.)

c)      E-Devlet Kapısından alınan, "Resmi Kurumlar" için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı Belgesi.-(Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)      Sağlık raporu-(Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen "Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)   Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı.

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)   Kıbrıs ve Yurtdışı vatandaşları, büyükelçiliklerden geçici vatandaşlık numarası alıp daha sonra postanelerden e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. E-devlete giriş yaptıktan sonra Türk vatandaşları gibi başvurularını yapabilirler.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. E-Devlet Kapısından doğrulanmayan belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

 Ödeme Bilgileri:

Halk Bankası'na gişeden 565 TL olarak sistemden verilen referans numarası ile yatırılacaktır. Hesaba, internet üzerinden havale/eft yapılan veya bankamatikten yatırılan ücretler kabul edilmemektedir.

Dekontta Kursiyerin adı ve soyadı ile “ORYANTİRİNG ANKARA KURS ÜCRETİ“ ibaresi yazılacaktır. İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.  

“Kurslarda 15 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.”

ÖNEMLİ NOT: Ön Başvuru tamamlandıktan sonra mail adresinize gelen "REFERANS" numarası ile başvuru yaptığınız kurs ücreti şubeden yatırılacaktır.

Ayrıca 30,00-TL Antrenör kart ücreti Federasyon hesabına yatırılacaktır.

(Başvuru ücretini yatırırken Federasyon hesabına referans numarası olmadan direkt ücret yatırdığınız taktirde kursa katılacaklar listesinde isminiz görünmemektedir.)

KURS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

GENEL BİLGİLENDİRME İÇİN TIKLAYINIZ...

KURS AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ....

ARANAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER...

BÜTÜNLEME SINAV FORMU

NOT:

-      Antrenör Bilgi Formu doldurularak getirilecek. (Form için TIKLAYINIZ İl temsilcisine teslim edilecek.)