ADAY HAKEMLİK KURSU - OSMANİYE - 25-26 EYLÜL 2021

ADAY HAKEMLİK KURSUNA KATILIM ŞARTLARI:

Aday Hakemlik Kursu 25-26 EYLÜL 2021 tarihinde OSMANİYE'de yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 24 Eylül 2021 Saat 14:00

MHK Talimatına Göre

Aday Hakem Kursuna katılacak kişilerde aranan şartlar: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş ve 60 yaşını bitirmemiş olmak,

ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl ceza kurulunca haklarında altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Dilekçe (açık adresli),

b. Ekteki dosyayı doldurup resminizi ekleyerek ve imzalayarak 3 adet renkli çıktıyı (Dosyayı indirmek için Tıklayınız),

c. 2 Adet vesikalık fotoğraf,

d. Sağlık Raporu,

e. Adli sicil kaydı( e-devlet ),

f. Diploma sureti

g. Sportif cezası olmadığına dair yazı(e-devlet),

h. Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

i. Banka dekontu

Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu   TEB BANKASI  GAZİ OSMAN PAŞA Şubesi 

IBAN NO : TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81  IBAN numaralı hesabına Kurs ücret: 250,00 TL yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak “Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır. 

ŞUBE KODU : 101 HESAP NO : 67484881 

ÜCRET YATIRMA 24 EYLÜL 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00 'E KADAR OLACAKTIR.

**BELGE EKSİĞİ BULUNAN KURSİYERLERİMİZ KURSA KATILAMAYACAKTIR.** 
**Belgeler 25 Eylül'de kurs eğitimcileri tarafından saat 09.00 'da kontrol edilecektir.**

Başvuru 10 kişinin altında olursa kurs açılmayacaktır. 

Kurs Eğitimcileri:

İbrahim Erdoğan
Suzan Taş

İrtibat : Mustafa Köşeli (+90 505 501 95 93) 

KURS YERİ : Osmaniye / Merkez - Tosyalı Sosyal Bilimler Lisesi
KURS SAATLERİ : 09.00 - 17.00

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ