2. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU UYGULAMA EĞİTİMİ ANKARA

Ankara'da 15- 22 Ocak 2021 tarihleri arasında Oryantiring 2.Kademe Antrenörlük Kursu Uygulama Eğitimi  açılacaktır.

Antrenörlük Kursu Uygulama Eğitimi 15-17 Ocak 2021 tarihlerinde online, 18-22 Ocak 2021 tarihlerinde uygulamalı eğitim olarak yapılacaktır. 

Kursa katılmak isteyen kursiyerler; https://www.turkiye.gov.tr/ Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını yapacaklardır.

Başvuru tarihleri : 4 - 12 Ocak  2021

Başvuru sonuçları: 14 Ocak 2021 tarihinde http://www.oryantiring.org.tr/ adresinde duyurulacaktır.

ORYANTİRİNG 2.KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU UYGULAMA EĞİTİMİNE KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d)   En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)  7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

f)  Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Antrenör Temel Eğitim sınavında başarılı olmak veya muafiyet koşullarını sağlamak. 

g)    1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin alındığı tarihten itibaren üzerinden 1 yıl geçmiş olması.

h)  Antrenör Bilgi Formunu doldurularak getirilecek. (Form için TIKLAYINIZ )

    Kursiyer yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşıdığında e devlet spor bilgi sistemi üzerinden belge yüklemeden başvuru yapar. 

Ödeme Bilgileri:

(TEB) Türk Ekonomi Bankası'na gişeden 665 TL olarak başvurudan sonra sistemden verilen referans numarasına yatırılacaktır. Hesaba, internet üzerinden havale/eft yapılan veya bankamatikten yatırılan ücretler kabul edilmemektedir.

Dekontta Kursiyerin adı ve soyadı ile “ORYANTİRİNG ANKARA  kurs ücreti“ ibaresi yazılacaktır. İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir. 

“Kurslarda 8 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.”

ÖNEMLİ NOT: Ön Başvuru tamamlandıktan sonra mail adresinize gelen "REFERANS" numarasına başvuru yaptığınız kurs ücreti şubeden yatırılacaktır.

Antrenör kart talebinde bulunacak kişiler 30,00-TL Antrenör kart ücretini Federasyon hesabına yatırdıktan sonra Federasyona dekont ve adresleri ile beraber mail gönderip isteyebilirler.

Başvuru ücretini yatırırken Federasyon hesabına havale etmeniz durumunda kursa katılacaklar listesinde isminiz görünmemektedir.

 - Sistem üzerinde başvuru yapan ve ödemesini yapan kursiyer başvuru işlemlerini tamamlamış olur. 

KURS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

MUVAFAKATNAME İÇİN TIKLAYINIZ... (İmzalanıp teslim dilecektir.)

   

Kurs Yeri: Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü