HAKEM VİZE UYUM SEMİNERİ

 

 

1. TOF Hakem Talimatına göre iki yıl üst üste vize yaptırmayan ve Merkez Hakem Kurulu kararınca kaydı düşen hakemler Federasyonca açılacak vize uyum seminerine katılmaları halinde kayıt altına alınacaklardır.

2. TOF Hakem Talimatı Geçici Madde:1 gereği, Hakem Vize Uyum Semineri ücreti, sezon için belirlenen vize ücretinin iki katıdır. 2020-2021 sezonu hakemlik vize uyum semineri ücreti 150 tl dir.

3. MHK tarafından Hakem Vize uyum semineri Online olarak yapılacaktır.

4.  Katılımcılar 16 Aralık 2020 saat 17.00 a kadar Federasyonun hesabına ödeme yaparak ve online kayıt formunu doldurarak kayıt olacaktır.

5. Online seminer almaya hak kazananlar 17 Aralık 2020 günü ilan edilecektir.

6. 19 Aralık Cumartesi günü 00.00-23.59 saatleri arasında online sistem açık olacaktır.

7. Belirtilen tarihte online seminere katılanların kendi hakem kategorilerinde(aday-il-ulusal) hakemlikleri TOF Hakem Talimatınca güncellenecektir.

8. Katılımcıların hakem olma şartını kaybetmemiş olmaları gerekmektedir.

(Hakem olma şartı:  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.)

9. Adli sicil belgelerini 14 Aralık 2020 tarihine kadar  federasyonumuza gönderenler kabul edilecektir

FEDERASYON BANKA HESABITEB(Türk Ekonomi Bankası) Gazi Osman Paşa Şubesi

ŞUBE KODU : 101 HESAP NO : 67484881

IBAN NO : TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81

 BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...