21-22 KASIM 2020 ADAY HAKEM KURSU BAŞVURU

 

 

 

ADAY HAKEM KURSUNA KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş ve 55 yaşını bitirmemiş olmak,

ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl ceza kurulunca haklarında altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Dilekçe (açık adresli),

b. Ekteki dosyayı doldurup resminizi ekleyerek 3 adet renkli çıktıyı (Dosyayı indirmek için Tıklayınız),

c. 2 Adet vesikalık fotoğraf,

d. Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) aslı,

e. Savcılık iyi hal kâğıdı,( e-devlet )

f. Diploma sureti

g. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden cezaları olmadığına dair yazı

h. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

i. Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu   TEB BANKASI  GAZİ OSMAN PAŞA Şubesi 

IBAN NO : TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81  IBAN nolu hesabına Kurs ücret: 250,00 TL yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak “Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır. 

ŞUBE KODU : 101 HESAP NO : 67484881 

* İstenen Belgeler Federasyonumuza kargo ile gönderilecektir.

KURS TARİHİ: 21 - 22 KASIM 2020

KURSA SON BAŞVURU TARİHİ:19 KASIM 2020 

Aday Hakemlik Kursu Zoom programında yapılacak, dersler 30 dakika olacaktır.

Katılacak olan kursiyerlerin listesi 20 Kasım 2020 tarihinde yayınlanacaktır.

* (Yaşanan covid 19 salgını nedeni ile uygulama sınavı, sözlü ve görüntülü olarak online yöntemler ile de  yapılabilir.)

NOT:Ders programımız ve Zoom programı için ID numarası daha sonra yayınlanacaktır.

Başvuru 10 kişinin altında olursa kurs açılmaz.

Eğitimciler: Fatma ÜSTÜN- Ahmet GÜNEŞDOĞDU

İLETİŞİM Munise AKDOĞAN : 0505 740 48 68

BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ...