ANTRENÖR DENKLİK BAŞVURUSU DUYURU

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 14.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren Antrenör Eğitimi Yönetmeliğine göre üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinden mezun olan öğrencilerin antrenör denklik işlemleri E-devlet kanalıyla Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Denklik başvurusu yapacakların Antrenör Eğitimi Yönetmeliğini inceleyerek mezun olunan bölüm ve alınan Oryantiring derslerine göre başvurularını yapmaları önemle duyurulur.

Başvuruda izlenecek adımlar şu şekildedir:

E-devlet kanalıyla Spor Bilgi Sistemi --- Spor Elemanı --- Denklik bölümünden başvurular alınacaktır.

Başvuru yapan adayların üniversitelerinden ıslak imzalı veya noter onaylı aldıkları transkriptlerini  federasyona göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen transkriptler incelendikten sonra denklik belgesine onay verilecek olup transkriptini göndermeyen adayların başvuruları onaylanmayacaktır. Denklik başvurusuna Federasyon onayı verildikten sonra Spor Genel Müdürlüğü tarafından denklik başvurusu federasyondan tarafından onaylandıktan sonra Spor Hizmetleri Gnl. Müd tarafından da onay verilecek olup sonrasında verilen referans numarasına denklik ücreti yatırılacak ve denklik belgesi oluşturulacaktır.

Referans ücretleri Garanti Bankası internet şubesi ve atmlerden Ödemeler --- Fatura --- Fatura/Abone no ile ödeme --- Kurum arama bölümü --- Spor Federasyonları Ödemeleri seçenekleri izlenerek yapılacaktır.

Adli sicil kaydı olan kişilerin adli sicil kayıt belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

2. ve 3. kademe denklik başvuruları da belirtilen şekilde yapılacak olup, bu adaylar başvurularını tamamladıktan sonra federasyonun düzenleyeceği şartlarını taşıdıkları (2. veya 3. Kademe) uygulamalı antrenör kursuna başvuru yapacak ve bu kursu başarıyla tamamladıkları takdirde antrenör belgeleri onaylanacaktır.

 

Daha fazla bilgi almak için;

 

http://oryantiring.org.tr/bilgiBankasiGoster.aspx?tur=2

 

Antrenör Eğitimi Talimatı