GAZİANTEP'te 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU

Gaziantep' te 25 Nisan - 06 Mayıs 2018 tarihleri arasında Oryantiring 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kursu açılacaktır.

Kursa katılmak isteyen kursiyerler; https://www.turkiye.gov.tr/ Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını yapacaklardır.

Başvuru tarihleri : 20 Mart - 18 Nisan 2018 

Başvuru sonuçları: 19 Nisan 2018 tarihinde http://sporegitim.sgm.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

ORYANTİRİNG I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a)      En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)      Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d)      En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf ( Biometrik orijinal fotoğraf)

b)      Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya noterce tasdik edilecektir). (Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.)

c)      Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı) (Resmi Kurum için alınacaktır. e-devletten alınan belgeler geçerlidir.)

d)      Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu)(Belgenin aslı)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı-(aslı)

f)        Nüfus cüzdanı fotokopisi (e-devletten alınan belge geçerlidir.)

g)      Kursa katılacak adaylar;

 

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. E-Devlet Kapısından doğrulanmayan belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

 

-      Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi için;

Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 hesabına 120,00.-TL

Dekontta Kursiyerin adı ve soyadı ile “Spor Genel Müdürlüğü ORYANTİRİNG kursu ücreti“ ibaresi yazılacaktır. İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

-      Türkiye Oryantiring Federasyonunun;

Halk Bankası Kavaklıdere Şubesi TR57 0001 2009 1970 0005 0000 95 hesabına 430,00.-TL. (400,00 TL Kurs Ücreti + 30,00TL Antrenörlük Kimlik Kartı Bedeli) Yatıracaklardır.

“Kurslarda 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.”

KURS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

GENEL BİLGİLENDİRME İÇİN TIKLAYINIZ...

KURS AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ....

NOT:            

1-      Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır.

2-      Antrenör Bilgi Formunu doldurularak getirilecek. (Form için TIKLAYINIZ  İl temsilcisine teslim edilecek.)