ULUSAL HAKEMLİĞE TERFİ SINAVI ERTELENDİ

4 Ocak 2020 tarrihinde Ankara'da yapılacak olan

Ulusal Hakemliğe Terfi Sınavı

yeterli katılımcı sayısına ulaşılamadığı için ertelenmiştir.

Camiamıza Duyurulur.