BAYRAK YARIŞI (OS2010) PLANLAMA KURSU


BAYRAK YARIŞI (OS2010) PLANLAMA KURSU:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşından gün almış olmak,

ç) Sağlık Raporu,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl ceza kurulunca haklarında altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

f) Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu   TEB BANKASI  GAZİ OSMAN PAŞA Şubesi 

IBAN NO : TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81  IBAN nolu hesabına Kurs ücret:100,00 TL yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak BAYRAK YARIŞI (OS2010) PLANLAMA KURSU” olarak yazılacaktır. 

ŞUBE KODU : 101 HESAP NO : 67484881 

*Kurs katılımcı sayısı 25 kişi ile sınırlıdır (Başvuru sırası esas alınacaktır).

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

BAŞVURU FORMU VE KURS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Bayrak Yarışı (OS2010) Planlama Kursu

Federasyonumuz tarafından 16-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ankara’ da yapılacak olan Bayrak Yarışı (OS2010) Planlama Kurs programı aşağıda belirtilmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 13 Kasım 2019 Saat: 17.00

Kesin Sonuç Listesi: 14 Kasım 2019 ' da açıklanacaktır.

Eğiticiler:    Alper SAYDAM

                     Zeynep ABALI

Kurs Programı

16 Kasım 2019

09:00' a kadar belge teslimi işlemleri

16 Kasım 2019

13:00 | 1-6. Konular

16 Kasım 2019

17:00 | 7-10. maddelerin anlatımı

17 Kasım 2019

11:00 | 11-12. maddelerin anlatımı

17 Kasım 2019

13:00 | Demo etkinlik ve uygulama

17 Kasım 2019

17:00 | Yazılı ve uygulamalı sınav

17 Kasım 2019

18:00 | Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi