Tarih : 19-08-2017
E-posta Hesap Oluştur Giriş
ÇANAKKALE 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU

ÇANAKKALE 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU
08 Haziran 2017

03-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Çanakkale'de açılacak olan...
ÇANAKKALE 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU

03-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu Çanakkale'de açılacaktır.

Kurs Yeri : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Kurs Programı için TIKLAYINIZ

İletişim 

Çanakkale İl Temsilcisi İbrahim COŞKUN

Cep: 0532 793 32 66 - e-mail: canakkale@oryantiring.org.tr 

 

a.   En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,

     (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

 b.   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c.   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d.   En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e.   7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Açılan kurslarda başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitenin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullarından mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER

  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (orijinal fotoğraf) 
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler - –Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri vey noterce tasdik edilecektir. Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir) 
  • Adli Sicil kaydı sorgulaması (Aslı veya e-devlette alınan) (Resmi kurum için alınacaktır.)
  • Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin bulunması gerekmektedir.) (Belgenin Aslı)
  • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı – www.sporegitim.sgm.gov.tr web sitesindeki örnek yazı (Aslı) 
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Resimli) 
  • Kursa katılacak adaylar

a- Halkbankası Ankara/Yenişehir Şubesi
(IBAN – TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88) hesabına 110 TL. (Dekonta" Spor Genel Müdürlüğü ORYANTİRİNG kursu ücreti" olarak yazılacak) Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup internet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

b- Halkbankası Ankara/Anıt Şubesi
(IBAN - TR64 0001 2009 4110 0005 0000 63) hesabına 165TL. (Antrenörlük Kurs ve Kart Ücreti) yatıracaklardır.

Antrenör Bilgi Formunu doldurularak getirilecek. (Form için TIKLAYINIZ - İl temsilcisine teslim edilecek.)

ÖNEMLİ NOTLAR

Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaplara yatırılacaktır.

Eksik evrakla kurs kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Yorumlar